Vinobraní

LETOŠNÍ VINOBRANÍ JE ZRUŠENO!!!!!

KDY: 2. 9. 2017 od 13:00

KDE: v areálu vinných sklepů u Myslivny

Jarmark započne v 13.00 hodin.
Slavnostní krojový průvod vyjde v 14.00 hodin od kostela.
V 15.00 hodin začne kulturní program u Myslivny.
Od 19.00 hodin zábavu rozproudí JUNIOR BAND Pohořelice.

Zveme Vás na druhý ročník hrušeckého vinobraní. Bude otevřeno více než 25 stanů s vínem a burčákem.

 

V prostoru u myslivny bude vytvořen prostor pro jarmark s místními delikatesami, výrobky od místních pekařů, uzenářů, zelinářů, které mají podpořit a snoubit chuť vína z místní oblasti. Chceme ukázat veřejnosti tradice spojené s vínem, jako je zarážání hory a vinobraní.

Vezměte s sebou děti!
Máme pro ně připravené dílničky, malování na obličej a skákací hrad.

Odpolední program bude doprovázet hrušecká cimbálová muzika.

Program bude upřesněn.

Při večerní zábavě zahraje JUNIOR BAND z Pohořelic, který se skládá z osmnácti mladých muzikantů.

Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení.

 

 

Historie vinobraní v Hruškách

 

Vinobrani 1976Vinobraní v Hruškách má již dlouhou tradici,která však byla na několik let přerušena. Počátek období, kdy začínají zrát hrozny, bývá označováno jako „Zarážaní hory“.

„Zařážaní hory“ v Hruškách probíhalo ve viniční trati písky, kde na kopečku probíhala nacvičená pásma, zpívalo se a tancovalo a mělo značit počátek zrání hroznů a uzavření vstupu do vinohradů. Od této doby vinohrady hlídali hotaři a nikdo cizí nesměl brát zralé hrozny. Výjimku tvořili těhotné ženy a pocestní, kteří cestovali dlouhou dáli, avšak museli zanechat majiteli jistý peníz za hrozen.

Vinobraní značilo období, kdy jsou hrozny již zralé, probíhá jejich sběr a následně se zpracovávají ve vinném sklepě. Slavnost, která se konala na počest dobré úrody, probíhala v „búdě pod májú“, která byla postavena pro hodovní veselení. Na střechu „búdy“ se pověsily hrozny, které se urodily. Vytvořila se dřevěná šatlava a hrozny hlídali hotaři, kteří zavírali do šatlavy ty, kteří si utrhli hrozen. Za jistý peníz byli ze šatlavy propuštěni a mohli pokračovat ve veselení, doprovázeno především dechovou hudbou.